Formål / hensigter

• At udbrede kendskabet til livet som synshandicappet
• At arbejde politisk for at skabe de bedste muligheder for mennesker med synshandicap i Danmark
• At arbejde aktivt for at skabe et stærkt netværk for både synshandicappede og andre aktører på synsområdet i Danmark
• At skabe rammer og muligheder for såvel enkeltpersoner, organisationer, kommunale og statslige instanser til gavn for alle aktører.
• At indsamle midler fra sponsorater, fonde o.l. til hjælp til foreningens drift og projekter.
• Foreningen drives som en non-profit forening.