Om os

Hvem henvender foreningen sig til?

Foreningen henvender sig primært til synshandicappede i alle aldre.

Og sekundært til eksperter: Øjenlæger, optikere, sagsbehandlere, jobkonsulenter, sundhedsfagligt personale, pårørende, hjælpemiddel leverandører m.fl.

Formålet med foreningen Synshandicappede Danmark er at samle svagsyns-handicapområdet på et sted, så den synshandicappede ikke skal bruge ikke skal bruge unødvendige ressourcer på at finde hjælp og rådgivning, når der opstår problemer i hverdagen.

Hele idéen tager udgangspunkt i at hjælpe flest mulige med et synshandicap, evt. med andet handicap tillige, til en bedre hverdag på områder omkring samfundsmæssige begrænsninger samt arbejdes politisk for at udbrede kendskabet til konsekvenserne af et synshandicap. Vi vil ligeledes arbejde for at øge viden og kompetencer indenfor den kommunale sagsbehandling på synsområdet. Det hele med det formål at yde hjælp til selvhjælp.

  • Vi vil etablere den gode dialog med øjenlæger, patientforeninger, synsfagligt personale og kommuner.
  • Vi vil opbygge en hjemmeside, der skal være tilgængelig for mennesker med et synshandicap som indeholder relevante links og informationer.
  • Vi vil etablere en rådgivningsenhed, der kan hjælpe og vejlede både den enkelte borger og kommunale sagsbehandlere
  • Vi vil etablere et mentorkorps for børn og unge, som skal hjælpe dem med at fastholde deres sociale kompetencer.
  • Vi vil sørge for en platform til pårørende, så de får mulighed for at dele deres sorger og bekymringer i et trygt og frit miljø.