Indlæg om: Rådgivning

RÅDGIVNINGSENHED

Der findes i øjeblikket ca. 28.500 mennesker i Danmark der ser under 10 % af et normalt syn. Desuden ser ca. 30.000 personer mellem 10-30 %. Endelig er der en større gruppe på 60-70.000 mennesker der ser mellem 30-50 % af et normalt syn, hvilket i øvrigt er grænsen for at kunne få kørekort.

MENTORORDNING

I Synshandicappede Danmark har vi fokus på at arbejde aktivt for at skabe større rummelighed og viden om synshandicap i både skoler, uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser.

Pårørende

At være pårørende til en synshandicappet er ikke altid nemt. Man tumler med mange spørgsmål, om hvordan man kan hjælpe bedst muligt, men tankerne omkring fremtiden og dens muligheder/begrænsninger trænger sig selvfølgelig også på

Arbejdsgivere

I dag er det kun en ganske lille procentdel (ca. 20 %) af de blinde og stærkt svagsynede der er i arbejde, og mange synshandicappede, med et brugbart restsyn har store udfordringer med at få balancen mellem arbejde og fritid til at gå op i en højere enhed.

Sagsbehandler

I Danmark er det kommunerne der vurderer og bevilger alt fra hjælpemidler til personlige ledsagere på synshandicapområdet.