Indlæg om: Flexjob

Fleksjob og bibeskæftigelse

Reglerne vedrørende aktiv beskæftigelsesindsats § 69, stk. 1, i lov om en. Beskæftigelsesindsatsloven fastslår, at jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed.

Kan jeg få et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare. Disse betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob: